Inicjatywa Pracownicza

Fundusz socjalny UMK w roku 2020

2020-07-19

Trwają ustalenia dotyczące podziału środków z funduszu socjalnego w
roku 2020. Inicjatywa Pracownicza nie zaakceptowała przedstawionego
projektu budżetu. Oto nasze stanowisko w tej sprawie.

Stanowisko IP - treść listu

Justyna Tuszyńska
Inicjatywa Pracownicza