Inicjatywa Pracownicza

Prace nad regulaminem świadczeń socjalnych

2020-12-07

Rozpoczęły się prace nad nowym regulaminem świadczeń socjalnych UMK. Inicjatywa Pracownicza postuluje, by zamiast wycieczek i wczasów wykupywanych u "innych organizatorów" wprowadzić coroczne finansowanie wczasów pod gruszą.
Zachęcamy do wypełnienia ankiety prowadzonej przez Kanclerza wśród  pracowników UMK i wskazanie w niej Waszych preferencji. Pracownicy, którzy nie mają kont pocztowych na serwerze UMK, powinni zgłosić się do swoich przełożonych z prośbą o udostępnienie kwestionariusza ankiety.

Piotr Grochowski
Inicjatywa Pracownicza