Inicjatywa Pracownicza

Stanowisko ws. karpiowego i zmian w Uczelnianym Funduszu Świadczeń Socjalnych

2023-12-20

Tak jak w ubiegłych latach trzy osoby reprezentujące Prezydium Inicjatywy Pracowniczej przy UMK uczestniczyły w jesiennych spotkaniach roboczych z kanclerzem w sprawie zmian w funduszu świadczeń socjalnych. Od 1 stycznia 2024 roku wejdą w życie rozwiązania, które poparliśmy i poparłyśmy:

  1. kwota bazowa w tabeli dotyczącej wczasów pod gruszą i wyjazdów wakacyjnych dla dzieci wzrośnie z 1500 do 1700 złotych,
  2. o 500 złotych wzrosną kwoty oddzielające progi przychodowe w obu tabelach.

W funduszu socjalnym pojawią się wyjazdy rekreacyjno-rehabilitacyjne organizowane przez związki zawodowe. Inicjatywa Pracownicza odrzuca to rozwiązanie, uznając je za nieuzasadniony przywilej dla związków. "Nasze" 20 tysięcy złotych zaplanowane w budżecie funduszu świadczeń socjalnych przeznaczyliśmy i przeznaczyłyśmy na podniesienie kwoty na wyjazdy wakacyjne dla dzieci. Według innych związków wyjazdy rekreacyjno-rehabilitacyjne to forma wsparcia dla emerytów i rencistów. Tylko dlaczego mają je organizować zarządy związków, a nie sam Dział Socjalny?

Wszystkie związki zgodziły się, że nowe tabele mają obowiązywać tylko w roku 2024, gdyż po planowanych podwyżkach płac w szkolnictwie wyższym wszystkie tabele stracą aktualność.

Władze UMK proponowały wprowadzenie tzw. karpiowego do funduszu socjalnego, co byłoby dobrym rozwiązaniem, gdyby temu nowemu punktowi regulaminu towarzyszyło podwyższenie funduszu o stosowną kwotę (1,5-2 miliony złotych). Takiego wzrostu władze nie zadeklarowały, więc związki solidarnie odrzuciły postulat, apelując o dwie rzeczy: wzrost nakładów na fundusz socjalny oraz dodatkowe nakłady na karpiowe. Na razie jednak sytuacja finansowa uczelni jest niejasna.

Beata Bielska
Inicjatywa Pracownicza