Inicjatywa Pracownicza

Łamanie norm bhp w klubie Od Nowa

2024-02-13

Trwa wyjaśnianie zgłaszanych wielokrotnie przez pracowników obsługi przypadków łamania norm bhp w klubie Od Nowa. Problemy zgłaszano już w 2021 roku.

 

Czwartego grudnia 2023 roku społeczny inspektor pracy, Krzysztof Uzarski ze związku zawodowego „Solidarność”, w obecności czterech naocznych świadków przeprowadził kontrolę na terenie klubu. Wskazane nieprawidłowości opisane są w załączonych dokumentach i przedstawione na zdjęciach.

 

20 grudnia kontrolę w klubie przeprowadziła Państwowa Inspekcja Pracy.  W trakcie tej kontroli dyrektor Od Nowy, Maurycy Męczekalski, próbował przekonywać do tego, że zaprzestał łamania norm bhp i dokonał napraw. Te deklaracje nie miały wiele wspólnego z prawdą.

Małe podesty, nawet w ocenie inspektora PIP, zostały świeżo przystosowane do noszenia. Z auli UMK przyprowadzono platformę, oświadczając - niezgodnie z prawdą - że to platforma Od Nowy. Magazyn w stacji trafo nagle opustoszał, pozostawiono tylko duże ławki. Duże podesty oraz płotki to, według oświadczenia dyrektora, kompozycja stała i nie będzie ruszana. Nie jest w tej argumentacji brana pod uwagę konserwacja podłogi czy elementów kompozycji, ktoś będzie musiał te elementy przenosić choćby do zwykłego zamiecenia podłogi. Trzy plotki uszkodzone trwale i od lat rozstawiane w  klubie zostały - według dyrektora - właśnie przygotowanie do utylizacji. W sumie tylko dziury w podłodze sceny nie zdążono naprawić.

Podsumowując, dyrektor w końcu musi zakupić do Od Nowy wózki, naprawić chwiejące się schody prowadzące na scenę oraz zamawiać samochód służbowy do przewozu elementów do i z Od Nowy. Od lat robotnicy DAG słyszeli od dyrektora, że żaden podest w klubie nie waży więcej niż sto kilogramów. Opinia techniczna wykazała, że średnie podesty ważą 127,40 kg. Od lat robotnicy DAG słyszeli od dyrektora, że są od noszenia i żadnego wózka nie kupi. Od Nowa nigdy nie była obciążana żadnymi dodatkowymi kosztami ich pracy.

Ze strony Inicjatywy Pracowniczej sprawę monitoruje Sławomir Krygier z Prezydium Związku.

 

 

 

Beata Bielska

Inicjatywa Pracownicza