Inicjatywa Pracownicza

Stanowisko OZZ Inicjatywa Pracownicza UMK w sprawie sposobu wprowadzania podwyżek w 2024 r.

2024-03-07

Informujemy, że trakcie prowadzenia negocjacji z władzami UMK na temat sposobu wprowadzania podwyżek w 2024 r. Inicjatywa Pracownicza zgłaszała następujące postulaty:

  • konieczność uchwalenia zaktualizowanego Regulaminu wynagradzania (wraz ze stosownymi tabelami płac), na podstawie którego można przyjąć sprawiedliwy mechanizm przyznawania podwyżek w poszczególnych grupach pracowniczych;
  • konieczność uwzględnienia i rozwiązania problemów zgłaszanych przez pracowników, a mianowicie:
    • nachodzących na siebie wynagrodzeń w różnych grupach zaszeregowania pracowników – np. sytuacji, gdy referent, specjalista i starszy specjalista mają identyczne wynagrodzenie zasadnicze,
    • istniejących kominów płacowych – sytuacji, gdy pracownicy otrzymują znacząco wyższe uposażenie zasadnicze niż wynika to z grupy zaszeregowania ich aktualnego stanowiska pracy (np. w wyniku przeniesienia/przejścia na niższe stanowisko pracy),
    • niekorzystnego obliczania płacy pracowników niebędących nauczycielami – sytuacji, gdy składnikami ich pensji jest wynagrodzenie zasadnicze i premia regulaminowa, a pochodne (m.in. dodatek stażowy, trzynaste wynagrodzenie, świadczenia chorobowe z ZUS) liczone są tylko od wynagrodzenia zasadniczego,
    • uzupełniania wynagrodzenia zasadniczego premią regulaminową, tak by spełniało ono kryteria obowiązującej płacy minimalnej.

Ponieważ nasze postulaty nie zostały poparte przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, Solidarność oraz związki zawodowe pracowników Collegium Medicum, zdecydowaliśmy się podpisać porozumienie w kształcie zaproponowanym przez władze UMK, tak by nie blokować możliwości wypłaty podwyżek. Jednocześnie oświadczamy, że zaproponowany przez władze UMK sposób waloryzacji płac – równe podwyżki procentowe (30% dla nauczycieli i 20% dla pozostałych pracowników) bez odniesienia do Regulaminu wynagradzania (brak górnych i dolnych widełek płacowych w ramach poszczególnych stanowisk pracy) – nie rozwiązuje zgłaszanych przez nas problemów, a niektóre z nich wręcz pogłębia.

 

Opis protestów ws. osób zatrudnionych w obsłudze: TVP Bydgoszcz, Super Express.

Beata Bielska

Inicjatywa Pracownicza