Inicjatywa Pracownicza

Dalsze prace nad widełkami wynagrodzeń - wniosek

2024-04-12

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 6 marca 2024 r. między związkami zawodowymi a rektorem UMK Pierwszy Zastępca Rektora, prof. Wojciech Wysota, zobowiązał się do przedstawienia propozycji systemowych rozwiązań w zakresie wynagradzania i zaktualizowanych siatek płac w terminie do 30 kwietnia dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz do 30 czerwca dla nauczycieli akademickich.

W związku z powyższym chcemy zapytać, kiedy przewidziane jest spotkanie komisji, która aktualnie pracuje nad zmianami w regulaminie wynagradzania i nowymi siatkami płac dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz czy planowane jest powołanie innej komisji, która opracuje tabele wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich.

Beata Bielska

Inicjatywa Pracownicza