Inicjatywa Pracownicza

Dokumenty Komisji:

Deklaracja (English translation - fill out the Polish version)

Deklaracja - rezygnacja

Statut

Strategia (English translation)

 

Ważne ustawy:

Kodeks pracy

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Ustawa o związkach zawodowych

 

Ważne dokumenty uczelniane:

Regulamin pracy

Regulamin wynagradzania

Regulamin organizacyjny

Regulamin Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Statut UMK

Inicjatywa Pracownicza