Inicjatywa Pracownicza

Działalność Inicjatywy Pracowniczej opiera się na oddolnym i społecznym zaangażowaniu jej członków i członkiń.

Nie tworzymy biur i etatów związkowych, nie dysponujemy środkami finansowymi pracodawcy w żadnej formie, nie mamy przewodniczących i prezesów.

Działamy kolegialnie, kierując się zasadą solidarności społecznej i odwołując się do relacji koleżeńskich. Podejmujemy zarówno akcje interwencyjnie, odpowiadając na zgłaszane do nas bieżące problemy, jak i realizujemy długofalową politykę, domagając się od pracodawcy korzystnych dla osób zatrudnionych zmian w sposobie zarządzania.

Inicjatywa Pracownicza