Inicjatywa Pracownicza

PREZYDIUM

 

Krzysztof Abriszewski, Wydział Humanistyczny, pracownik naukowo-dydaktyczny

Anna Bielawiec-Osińska, Dział Promocji i Informacji, pracownica administracji

Beata Bielska, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, pracownica naukowo-dydaktyczna

Artur Duda, Wydział Humanistyczny, pracownik naukowo-dydaktyczny

Piotr Grochowski, Wydział Humanistyczny, pracownik naukowo-dydaktyczny

Sławomir Krygier, Dział Gospodarczy, pracownik obsługi

Katarzyna Lewandowska, Wydział Chemii, pracownica naukowo-dydaktyczna

Natalia Mucha, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, pracownica naukowo-dydaktyczna

Milena Śliwińska, Biblioteka Wydziału Humanistycznego, pracownica biblioteki

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Bartosz Awianowicz, Wydział Humanistyczny, pracownik naukowo-dydaktyczny

Paweł Balcerowicz, Biblioteka Uniwersytecka, pracownik biblioteki

Karolina Sikorska, Wydział Humanistyczny, pracownica naukowo-dydaktyczna

 

 

OSOBY PRZEDSTAWICIELSKIE W UCZELNIANEJ KOMISJI SOCJALNEJ

 

Sławomir Krygier, Dział Gospodarczy, pracownik obsługi

Magdalena Wolska, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, pracownica inżynieryjno-techniczna

 

 

OSOBY PRZEDSTAWICIELSKIE W CIAŁACH KOLEGIALNYCH UCZELNI

 

Bartosz Awianowicz, pracownik naukowo-dydaktyczny, Senat

Artur Duda, pracownik naukowo-dydaktyczny, Rada Uniwersytetu

Katarzyna Lewandowska, pracownica naukowo-dydaktyczna, Rada Rektorska

 

 

OSOBY PRZEDSTAWICIELSKIE W CIAŁACH KOLEGIALNYCH JEDNOSTEK UCZELNI

 

Beata Bielska, pracownica naukowo-dydaktyczna, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, rada dziekańska

Cezary Kardasz, pracownik administracji, Wydział Nauk Historycznych, rada dyscypliny historia

Bartłomiej Kiljanek, pracownik inżynieryjno-techniczny, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, rada dyscypliny psychologia

Marcin Piwczyński, pracownik naukowo-dydaktyczny, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, rada dyscypliny nauk biologicznych

Gniewomir Sarbicki, pracownik naukowo-dydaktyczny, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Rada Instytutu Nauk Technicznych, rada dyscypliny nauki fizyczne

Milena Śliwińska, pracownica biblioteki, Wydział Humanistyczny, rada dziekańska

Jarosław Tyburski, pracownik naukowo-dydaktyczny, i Magdalena Wolska, pracownica inżynieryjno-techniczna, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, rada dziekańska

Anna Walkowiak, pracownica biblioteki, Biblioteka Uniwersytecka, komisja ds. nagród

 

 

OSOBY DELEGOWANE DO UDZIAŁU W ZJAZDACH KRAJOWYCH

 

Artur Duda, Wydział Humanistyczny, pracownik naukowo-dydaktyczny

Dorota Olszewska-Sioma, Szkoła Podstawowa nr 8, nauczycielka

Karolina Sikorska, Wydział Humanistyczny, pracownica naukowo-dydaktyczna

 

Inicjatywa Pracownicza